Odsevna "L" nalepka - vožnja s spremljevalcem

Odsevna "L" nalepka - vožnja s spremljevalcem
Cena: 7,93 €
Brez DDV: 6,50 €

5 ali več 6,71 €
20 ali več 5,49 €
50 ali več 4,76 €
100 ali več 4,03 €
Rok dobave: do 5 delovnih dni po plačilu
Količina:   V košarico

Opremite svoje vozilo z odsevno "L" nalepko za vožnjo s spremljevalcem in se izognite kazni 500 €! Mere nalepke ustrezajo zakonsko predpisanim. Nalepko je potrebno namestiti na levi bok vozila zadaj.

Izvleček iz zakona o voznikih, 51. člen - v veljavi od 1. 7. 2011

(1) Ne glede na določbi 2. in 3. točke prvega odstavka prejšnjega člena sme voziti osebni avtomobil tudi oseba, starejša od 16 let:

1. ki je v šoli vožnje opravila teoretični del usposabljanja za voznika motornih vozil kategorije B, je pred pristojno izpitno komisijo opravila teoretični del vozniškega izpita in v šoli vožnje končala praktični del usposabljanja;

2. ki ji vozniško dovoljenje ni odvzeto oziroma se ji ne izvršuje izrečena sankcija prepovedi vožnje motornega vozila določene vrste ali kategorije oziroma se ji ne izvršuje varnostni ukrep odvzema vozniškega dovoljenja oziroma ji ni izrečena sankcija prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja in v evidenci nima nobene kazenske točke v cestnem prometu, če ima vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil druge kategorije;

3. če jo med vožnjo spremlja spremljevalec;

4. če je vozilo označeno s predpisano »L« tablico.

...

RAORA in RUF © 2015